Výsledky 29. ročníka BBL

Kontakt

Kontaktné údaje organizátora:

E-mail: 
riaditeľ mítingu BBL: roskolu@gmail.com
ajuck@rainside.sk
banskobystrickalatka.bbl@gmail.com

Telefón: 
generálny manager  BBL: +421 917 300 183
 +421 905 347 901

Facebook: 
https://www.facebook.com/banskobystrickalatka

Instagram: 
https://www.instagram.com/bblatka/

Miesto konania podujatia: